Projekt Krovej - Formidling
Infoaktiviteter til fremme af viden om bygningskulturen ved Krovej. Se også sponsorer.

2005

En ny handy pjece om Krovej udkommer. Samtidig får hjemmesiden et redesign.

Med et borgermøde i Krosalen i juni igangsætter Egebjerg Kommune arbejdet med en bevarende lokalplan for området.

  2003

  Brochuren ”De gamle huse på og ved Krovej” udkommer. Det er en sammenfatning af den omfattende bygningshistoriske undersøgelse der blev gennemført i 2002.

  2002

  Svendborg og Omegns Museum gennemfører dette år en stor og omfattende bygnings- og personalehistorisk registrering af husene på og ved Krovej.

   2000

   Krovej får sin egen hjemmeside   Sponsorer
   Alle formidlingsaktiviteter vedr. Krovej er støttet af offentlige og private aktører.

   Redesign af Hjemmesiden www.krovej.dk - 2005

   Courage Design


   Folderen "Krovej i Vester Skerninge" - 2005

   Vester Skerninge Kro

   Egebjerg Kommune
   Egebjerg Turistgruppe
   Tips- og Lottomidlerne til friluftslivet
   Kulturarvsstyrelsen

   Brochuren "De gamle huse på og ved Krovej"
   samt undersøgelserne af områdets historie - 2003

   Købmand Madsen

   Fyns Amts Avis
   Tækkefirmaet Slotsgården
   Hotel Svendborg
   Landdistriktsmidlerne, Indenrigsministeriet
   Kulturarvsstyrelsen
   Egebjerg Kommune
   Foreningen Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn

   Foreningen til bevarelse af Vester Skerninge gamle Krosal

   Courage Design
   Projektkontoret

   Hjemmeside www.krovej.dk- 2000

   Bypuljen: By- og boligministeriet.

   Det sker på Krovej

   2010
   Kroen får ny forpagter. Forpagterfamilien flytter ind i Krovej 3.

   2008 -2009
   Kroen holder lukker i en længere periode, mens der søges ny forpagter. Krovej 3 købes af kroens ejer og istandsættes.

   2007
   Forpagterne af kroen ophører.

   2005
   I starten af året får Vester Skerninge Kro ny ejer samt forpagter. Kroen istandsættes og åbner i juni måned.

   2004
   Vester Skerninge Kro erklæres konkurs i december.
   2002
   Forskellige faste arrangementer afholdes fra nu af i Krosalen; f.eks. Dilletantforestillinger (marts), Sydfyns Kunst- og Håndværk (juli), Julebazar (december).
   2001
   Vester Skerninge dilletant-forening gør Krosalen til sin fremtidige forestillingssal.
   2000
   Istandsættelsen af Krosalen afsluttes. Foreningen til bevarelse af den gamle krosal i Vester Skerninge stiftes.
   2000
   Vester Skerninge Kro skifter ejer.
   1999
   Krosalen sælges af Vester Skerninge Kro for 1 kr til Egebjerg Kommune. Istandsættelsen af Krosalen går i gang.
   1944
   Rækken af bindingsværkshuse på Krovej samt præstegården fredes.
   1923
   Den ny landevej anlægges.
   1921
   Branden på præstegården; tre længer nedbrænder.
   1918
   Vester Skerninge Kro fredes.