Præstegården
Stor og flot ser præstegården ud bag den store gårdsplads. Men bygningen har været igennem en omtumlet tilværelse gennem de sidste 300 år. Det vides ikke præcis hvor gammel præstegården er, men den forrige brændte i starten af 1600-tallet og siden da har præsterne i Vester Skerninge boet i denne præstegård.

Præstegården var foruden at være bolig for præsten en stor landbrugsbedrift hvorfor der tidligere har været mange landbrugsbygninger på grunden, som er kommet til efterhånden som behovet har været der. Præstegården havde oprindeligt fire længer.

Stråtaget udskiftede i 1840erne med stentag, ligesom døre og vinduer udskiftedes. I 1921 brændte længerne. En ny sidebygning opførtes mod øst. Men landbrugsbedriften hørte fortiden til, så de øvrige længer blev ikke genopbygget.

Efter besættelsen er præstegården i stærkt forfald og dens videre skæbne overvejes. Det besluttes at restaurere den, hvilket sker i 1952.

Præstegården blev fredet i 1944.

 

Foto fra sti ved gadekæret mellem Krovej 15 og Fåborgvej nr. 11, omk. 1910.
Præstegården blev fredet i 1944, og i 1952 blev bygningen gennemgribende restaureret.
Efter restaureringen i 1952. Med synligt bindingsværk.
Luftfoto af præstegården.