Vester Skerninge Kirke
Gennem mindst 800 år har den nuværende kirke i Vester Skerninge står på områdest højeste sted. Gennem århundreder har kirkebygningen overlevet tidens kulturstrømninger, religionsskifte og gode og dårlige økonomiske tider. Mødet med disse forhold har afsat sig i bygningen i form af tilbygninger og ombygninger.

Kirkegården
Kirkegården er gennem de sidste 200 år blevet udvidet gentagne gange. Dels fordi behovet for flere grave er steget som følge af det stigende antal personer i landsbyen og sognet, dels udfra hvilke jorde der var mulighed for at inddrage som kirkegårdsjord.

Eksempler på dette er en udvidelse efter 1798, hvor to nabogårde, til kirken brændte. Omk. 1900 blev byens fattigdomshospital nedrevet (opført i 1778), og grunden blev inddraget. I 1932 sker yderligere en udvidelse, til det nuværende kirkegårdsareal.
Kun én enkelt gravsten er mere end 100 år gammel, nemlig fra 1817. Den står til om diplomaten og amtsmanden P.C.Schumacher. Næstældst er fra 1913, og står på skiftsværftsdirektør Th. Bredsdorffs gravsted.

Kampestensdiget
På nord- og vestsiden af kirkegården er bevaret et gammelt kampestensdige. Stendiget fortsætter langs grusvejen mod syd, ned til Syltemae Ådal, og var synligt ind til for få år siden, men er nu tildækket af et lag jord.

 

Kirken set fra kroen. Ukendt datering.
Vester Skerninge Kirke ligger på en bakketop. Foto fra starten af 1900-tallet.
Gammelt postkort med motiv fra landevejen til Vester Skerninge fra øst.
Kirke og landsby var et yndet motiv på julekort - her fra omkring 1940'erne.