Sponsorer vedr. formidling af kulturværdierne på Krovej

Redesign af Hjemmesiden www.krovej.dk - 2005

Courage Design


Folderen "Krovej i Vester Skerninge" - 2005

Vester Skerninge Kro

Egebjerg Kommune
Egebjerg Turistgruppe
Tips- og Lottomidlerne til friluftslivet
Kulturarvstyrelsen

Brochuren "De gamle huse på og ved Krovej"
samt undersøgelserne af områdets historie - 2003

Købmand Madsen

Fyns Amts Avis
Tækkefirmaet Slotsgården
Hotel Svendborg
Landdistriktsmidlerne, Indenrigsministeriet
Kulturarvsstyrelsen
Egebjerg Kommune
Foreningen Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn

Foreningen til Bevarelse af Vester Skerninge gamle Krosal

Courage Design
Projektkontoret

Hjemmeside www.krovej.dk- 2000

Bypuljen: By- og boligministeriet.