Krosalen
I 1820 købte kromanden jorden på nordsiden af landevejen overfor kroen. Her blev opført en stald i bindingsværk. Denne de næste 100 år udvides og ombygges der på denne jord gentagne gange. Den sydlige del af den eksisterende længe er fra 1834, den nordligste del fra perioden mellem 1870 og 1890.
Bygningerne har været anvendt til tærskelo, kornlade, hestestald og kamre til arbejdsmænd.

Den eksisterende bygning indrettes i slutningen af 1800-tallet til teatersal. Da driften af kroen i 1960erne lægges om, og behovet for den store krosal bliver stadig mindre, får bygningen lov at stå ubenyttet hen og begynder at gå i forfald. Manglende vedligeholdelse fremskynder forfaldet.

I 1999 frasælges bygningen til Egebjerg Kommune, som skaffer midler til at istandsætte bygningen. Den drives i dag af ”Foreningen til bevarelse af Vester Skerninge Gamle Krosal” og fungerer som kulturhus. Og ramme om private fester.

Bygningen blev fredet i 1918.

Se også www.krosalen.dk

I 1999 solgte daværende krovært Ole Bech Krosalen for 1 kr. til Egebjerg kommune. Dermed kunne en omfattende restaurering komme igang.
Fra restaureringsarbejdet i 2000.
I 2001 var den restaurerede krosal klar til anvendelse, og blev indviet til kulturhus.