KROVEJ nr. 5
Flintholm Gods havde i 1600-tallet besiddelser i Vester Skerninge. Den nuværende grund Krovej nr. 5 var et af disse. Den overgår i 1660'erne til Egeskov Gods og i 1755 overgår den til præsten i Vester Skerninge. Senere i 1700-tallet er det præsten i Ollerup der overtager stedet. Få år efter handles den igen og stedet bliver selveje.

Det nuværende stuehus er fra 1844. Længen, hvor der nu er garage, er opført i 1893. Hvornår gården ophører med landbrugsdrift vides ikke, men anlæggelsen af jernbanen i 1916 hvor ejendommens jorden splittes mod syd, har givet vis spillet en rolle.

Parcelhuskvarteret syd og vest for ejendommen er kommet til efter 1960'erne.