KROVEJ nr. 3
Omk. 1780 opfører Holstenshus Gods et hus her, formentlig i forbindelse med udskiftningen. Dette hus står frem til 1894, hvor det  nuværende hus opføres.

Fra 1916 er der butik i huset; i kilderne omtales det, at der er foregået detailhandel, kolonialhandel eller fedevarebutik i huset.

Disse aktiviteter ophører i 1954, hvor baneformanden C.L.Jensen overtager huset (Jernbanen Svendborg-Fåborg var i drift mellem 1916 og 1953).

Bygningen står i 2005 som i 1894.