KROVEJ nr. 15
Frem til 1921 var huset et fæstehus under Brahetrolleborg gods, v. Fåborg. Fæsterne i dette hus er kendt så langt tilbage som 1682, hvor optegnelsen viser at fæster Jørgen Snedker døde.

I starten havde huset ingen jord, men gennem de næste 200 år får huset mere og mere jord. Men med anlæggelsen af Svendborg-Fåborg banen i 1916 gennemskæres husets jorde mod syd af den øst-vestlige jernbanelinie. Parcelhuskvarteret mod syd er opført på jord der frasælges i 1954, hvor husets landbrugspligt samtidig ophører
.

Gadekæret mod husets vestgavl bliver nedlagt i slutningen af 1960'erne, i forbindelse med etablering af Kærvej, der bliver forbindelsesvej til det nye parcelhuskvarter syd for Krovej.

Det nuværende hus er opført omkring 1838. Det forrige hus lå muligvis længere mod øst, tættere på nr. 13. Mange materialer er genbrugt mellem de to huse. Det store hus har været en blanding af landbrugsejendom og beboelse for mange mennesker. En overgang boede to familier henholdsvis i den østlige og vestlige ende af huset, med lade i den midterste del af huset.

Ved branden på præstegården i 1921 fortæller øjenvidner at varmen var så stærk at alle husets vinduer i bygningen, der vendte mod Krovej sprængte. Huset er gennemgribende restaureret indvendigt og udvendigt i 1999-2003.

Huset blev fredet i 1944.

Maleri. Anno 1959.
Opført omk. år 1800. Fredet i 1944.
Foto fra 50'erne før udstykning-en til parcelhuskvarter.
Det gamle gadekær ved husets vestlige gavl og udhus. Foto fra fra før 1970'erne.