KROVEJ nr. 13
Det jordløse hus der stod her i 1697 hørte til Egeskov Gods. Gennem nogle ejerskifter kommer det i Skjoldmose Gods' besiddelse, som i 1854 sælger det til selveje. I denne periode bebos huset af daglejere og håndværkere. Huset havde gavlen vendt mod vejen.

Det nuværende hus er opført i 1855, og er placeret med langsiden langs med vejen. Nogle af bygningsdelene fra det forrige hus er genanvendt i dette hus.

Huset blev fredet i 1944.

Postkort. Nr. 13 ligger bag telefonmasten. Ukendt datering.
Omkring 1975.