KROVEJ nr. 11
Det hus der stod her i år 1700 kaldes i kilderne et gadehus under Skjoldmose Gods. Det er handlet mange gange og i 1769 købes det af sognepræsten (som siden også købte nr 9 og nr 5). I 1780 sælges det til mølleren af Vester Mølle, i hvis slægt det er i de næste 100 år.

Det nuværende hus er opført i 1850. Det er en smule kortere end det tidligere hus, men lidt bredere, og bygget i nye og solide materialer; der er anvendt brændte sten. Bindingsværket af fyr og ikke eg. Det kan være et udtryk for at eg i midten af 1800-tallet var ved at blive en mangelvare og derfor dyrere.

Huset fremstår i dag som da det blev bygget. Den vestlige gavl er dog grundmuret, hvilket skete i 1917.

Huset blev fredet i 1944.

Postkort fra omk. 1905.
Nr. 11 ligger længst til venstre.
Postkort. Nr. 11 ligger midt i rækken af huse. Ukendt datering. Bemærk der er fast køreunderlag og telefonmast.